Een willekeurig iemand uit de groep is ziek, krijgt deze persoon individueel zijn geld terug?

Antwoord:

In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel kan een willekeurig iemand uit de groep geld terugkrijgen, mits deze persoon heeft mee betaald aan de huursom en dus daadwerkelijk financiële schade ondervindt van de annulering.