Heeft de schipper of maat een reddingsdiploma?

Antwoord:

Niet per se, maar NAUPAR-schippers hebben allemaal een diploma van de zeevaartschool. Tijdens deze opleiding worden noodsituaties geoefend, zoals de ‘man-overboord-manoeuvre’.