Hoe kan ik een schade te melden?

Antwoord:

Voor het melden van een schadegeval of het annuleren van uw reis dient u een declaratie- of annuleringsformulier van Europeesche Verzekeringen te downloaden van onze website. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur dit (ondertekend) op naar onderstaand adres. Vergeet niet (een kopie van) uw polis en deelnemerslijst mee te sturen. Na minimaal 2 weken ontvangt u een bevestigingsmail van Europeesche Verzekeringen zodra zij uw schadeformulier hebben ontvangen. De schadeafhandeling duurt ongeveer 6 weken.

Europeesche Verzekeringen
Afdeling Reisschade
Postbus 12920
1100 AX Amsterdam