Ik heb schade veroorzaakt aan de inboedel van het schip. Is dit gedekt?

Antwoord:

Er wordt uitgekeerd in geval van schade aan logiesverblijven en inventaris, die aan de verzekerde in gebruik zijn gegeven of zijn verhuurd. Er wordt uitgekeerd indien de verzekerde aansprakelijk is voor de schade en de schade hoger is dan € 25,00.