Moet ik altijd meehelpen aan boord?

Antwoord:

De mate van deelname verschilt per vaartocht. Neemt u deel aan een intensieve wedstrijddag, dan wordt van u verwacht dat u actief deelneemt aan het zeilen. Bij een korte cultuurreis hoeft u niets te doen, maar u zult merken dat het plezier van het zeilen juist zit in de gezamenlijke inspanning.