Waar eet de bemanning?

Antwoord:

In principe eet de bemanning altijd mee. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden als u zelf kookt. Wanneer u de catering via NAUPAR heeft geregeld, hoeft u voor de bemanning geen maaltijden te verzorgen.