Wat te doen met slecht weer?

Antwoord:

In principe kan er onder alle weersomstandigheden gewoon worden uitgevaren, behalve bij een windkracht hoger dan windkracht 7. Bij windkracht 7 kan er door de schipper worden besloten om niet meer uit te varen. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten (meer informatie hierover ontvangt u bij het huurcontract). Wij hebben voor het met u opgemaakte programma geen nooddraaiboeken, omdat deze situatie zich niet vaak voordoet. Mocht er onverhoeds een wijziging nodig zijn door de weersomstandigheden, dan zullen wij in overleg met u een oplossing proberen te zoeken. Wel is het verstandig om zelf met uw programma hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.