Wat wordt er uitgekeerd?

Antwoord:

Standaard wordt bij annulering vóór vertrek de volledige reissom vergoed, mits de reden van annulering als geldige reden in de voorwaarden wordt genoemd. Moet de reis voortijdig worden afgebroken, dan worden de niet gebruikte reisdagen vergoed. Het risico dat één of meerdere dagen niet gevaren kan worden als gevolg van té harde wind of storm, of als storm verwacht wordt door een meteorologisch instituut is standaard verzekerd. De groepsannulering zorgt ervoor dat bij overlijden of ernstig letsel na een ongeval van de begeleiding het voltallige reisgezelschap recht heeft op vergoeding. Bij overlijden van een deelnemer geldt een vergoeding binnen vijf dagen voor de reis tot aan de laatste dag van de reis. Persoonlijke hulpverlening en extra reis- en verblijfskosten worden altijd tegen kostprijs vergoed. Bij de andere dekkingen gelden verschillende verzekerde bedragen. Indien u wilt weten wat er precies gedekt wordt met deze verzekering, lees dan de brochure.