Lorum ipsum

Lorum ipsum

Schepenoverzicht

Lorum ipsum

Vraag en antwoord

  • Hoe veilig is het schip?

    De combinatie van goed materiaal en een ervaren bemanning maakt de schepen tot veilige en plezierige vervoersmiddelen. De schepen voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen van de Europese veiligheidsregelgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet er op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd op de schepen in Nederland en dat de schepen periodiek worden gekeurd op diverse onderdelen.