NAUPAR vaart altijd al CO2-uitstoot vrij

Vorige week is er een akkoord bereikt waarin staat dat de Internationale Burgerluchtvaarorganisatie ICAO de groei van CO2-uitstoot in 2020 moet beperken. De ICOA zal de alsmaar groeiende CO2-uitstoot vanaf dat jaar gaan compenseren. Volgens NAUPAR een stap in de goede richting. Met onze vaartochten zijn wij namelijk al jaren CO2-uitstoot vrij. En daar zijn we trots op!

NAUPAR en CO2-uitstoot

De sector waar NAUPAR zich in bevindt, hoeft geen dergelijke CO2-afspraak te maken. Wij zijn namelijk altijd al een van de schoonste sectors geweest. Het varen op een zeilschip heeft geen nadelige gevolgen voor de opwarming van de aarde. Toch is het nieuws van vorige week ook voor NAUPAR van belang; NAUPAR streeft er namelijk al jaren naar om het milieu minder te belasten, zo sturen wij bijvoorbeeld de post CO2-neutraal met PostNL.

Vaartochten

De schepen van NAUPAR bewegen zich hoofdzakelijk voort door de wind. Er is dus absoluut geen sprake van CO2-uitstoot. Met andere woorden: de schepen van NAUPAR varen milieubewust en zijn niet schadelijk voor het klimaat. Daarnaast zijn alle schepen van NAUPAR uitgerust met vuilwatertanks om het 'zwarte water' op te vangen. Deze tanks worden vervolgens ook geleegd op speciale inzamelpunten. Daar komt nog bij dat een aantal van onze schepen over een Green Key certificaat beschikt, dit is een internationaal keurmerk die garant staat voor de inzet van de schipper; hij of zij doet meer voor het milieu dan wettelijk bepaald is.