Waddenzeebodem ontdekken

Ontdek de Waddenzeebodem

Om erachter te komen hoe de bodem van de Waddenzee eruitziet, hoe het ermee gesteld is én welke dieren er allemaal wel en niet in leven, varen zeeonderzoekers ieder jaar kriskras over dit unieke vaargebied. Ze onderzoeken de bodem nauwkeurig en dit wordt vervolgd door een lang labonderzoek. Alleen al aan het zand is dan ook enorm veel af te lezen! Zo laat het formaat van de zandkorrels bijvoorbeeld zien hoe snel het water stroomt. Schelpdieren, kreeftachtige en wormen vertellen hoe het met de verspreiding van het voedsel voor de wadvogels is gesteld.

Onderzoek de bodem tijdens vaartocht

Tijdens uw vaartocht over de Waddenzee is het mogelijk om de bodem op eigen houtje te onderzoeken. Wanneer het schip is drooggevallen, vertelt de schipper u hier graag meer over. Het is de ideale manier om meer over de Waddenzee, haar bodem én dieren en planten te leren.

Wat betekent droogvallen? 

Droogvallen is het stilleggen van een schip bij eb op een zandbank in het water. Wanneer het weer en het tij het toelaten, is het mogelijk om een groot zeilschip op de bodem van de Waddenzee stil te leggen. Dit doen schippers het liefste op een zachte, bergachtig stuk, want daar blijft het schip beter op liggen.

Algemeen

Uitvoeringslocatie
Aan boord