Museum Hindeloopen

Drie eeuwen geleden groeide Hindeloopen uit tot een belangrijke handelsstad met een grote vloot van ruim 100 schepen. In Museum Hindeloopen herleeft deze geschiedenis. In sfeervol ingerichte stijlkamers wordt het Hindelooper schilderwerk en de eigen kleurrijke klederdracht getoond. Ook aan de visserij, de koopvaardij en de toenmalige haven wordt uitgebreid aandacht besteed. Deze stads- en scheepvaarthistorie wordt verteld aan de hand van scheepsmodellen, schilderijen en prenten.

In Museum Hindeloopen kunt u de overblijfselen uit het rijke verleden van het voormalige Zuiderzeestadje bewonderen: Hindelooper klederdracht, schilderwerk en interieurs. Ook uitgebreid aandacht voor de visserij, koopvaardij en de haven.