Marineschip Joint Support Ship

Het allernieuwste schip van de Koninklijke Marine is het Joint Support Ship (JJS). Dit vaartuig is gebouwd met het doel om het voor de Nederlandse militairen in de toekomst zo makkelijk mogelijk te maken wanneer zij uitgezonden worden naar missies in het buitenland. Met haar 204.7 meter is dit het grootste marineschip aller tijden. Gebruik. Het bevoorraden op zee ter ondersteuning van de militaire eenheden, het in- en ontschepen van personeel en materiaal wanneer de havenfaciliteiten van het desbetreffende gebied dit niet toe laten en het verzorgen van de logistieke ondersteuning vanaf zee, zijn de drie hoofdtaken van het Joint Support Ship. Al deze taken dienen wereldwijd, in alle delen van het geweldspectrum, uitgevoerd te kunnen worden. Karel Doorman. Inmiddels is het JSS alweer het vierde schip van de Koninklijke Marine dat naar Karel Doorman is vernoemd. Na het allereerste M-fregat en de daarop volgende twee vliegdekschepen, is er nu het Joint Support Ship de "Zr. Ms. Karel Doorman".