De organisator van de reis wordt ziek. Kan de groep in zijn geheel annuleren?

Antwoord:

Ja, er wordt uitgekeerd in het geval van annulering of niet gebruikte reisdagen tot maximaal 100% van de huursom, ten gevolge van overlijden of ernstig ongevalletsel van degene wiens aanwezigheid van doorslaggevende betekenis is voor de reis, zoals leiders van schoolreizen of anderszins betrokken hoofdpersonen.