Tripsuggestie: Ontdek het bijzondere verleden van Schokland

Schokland is een van de dertien watericonen die Nederland rijk is. Net als Urk is het een eiland wat sinds de inpoldering op het droge ligt. Een unieke plek, vol archeologische vondsten waarvan sommige wel meer dan 10.000 jaar oud. Het is niet voor niks dat UNESCO in 1995 besloot Schokland en de omgeving uit te roepen tot werelderfgoed. Schokland levert het bewijs dat vanaf de prehistorie tot aan de drooglegging van de Noordoostpolder mensen op Schokland hebben gewoond. Meer dan genoeg redenen om eens een bezoekje te brengen aan deze bijzondere plek!

Woelige wateren

Hoewel Schokland nu vredig tussen de graslanden ligt, was dat ooit als eiland in de voormalige Zuiderzee wel anders. Schokland staat symbool voor het leven van de Nederlanders met en hun strijd tegen het water. Eeuwenlang leefde men van de visserij en overzeese handel. Stormvloeden en overstromingen dwingen de Schokkers echter hun eiland te verlaten. Later als in 1942 delen van de voormalige Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, worden ingepolderd, verliest Schokland haar functie voor de scheepvaart. Toch blijft Schokland als eiland op het droge altijd van waarde.

Geheimen en bodemschatten

In het hart van het eerste Nederlandse werelderfgoed ligt het museum Schokland. Midden in een verder uiterst modern landschap valt de historische kerk uit 1834 meteen op. Een bezoek aan het museum neemt u mee door de interessante geschiedenis van Schokland, van de ijstijd tot nu. En speciaal voor de jeugd is er de Archeoroute, waarbij kinderen kennismaken met leeftijdsgenoten uit die tijd. Tijdens een vaartocht over het IJsselmeer vertellen de schippers van NAUPAR u graag meer over de bijzondere geschiedenis van Schokland. Wilt u uw zeilvakantie combineren met een bezoek aan het werelderfgoed Schokland neem dan contact op met een van onze medewerkers.