Bezienswaardigheden

Bekijk alle

Bezienswaardigheden

Bekijk alle

Scheepswerf De Hoop

Het Scheepvaartmuseum is volledig vernieuwd maar heeft zijn historische glans niet verloren. Het prachtige gebouw toont hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. Ontdek 500 jaar maritieme geschiedenis aan de hand van interactiScheepstimmerwerf De Hoop in Workum is een monument van ruim driehonderd jaar oud en is nog steeds volop in bedrijf. Bloeiend tot Napoleon In 1694 startte ene Juntien Reijnders met scheepswerf De Hoop. Hij bouwde vooral kofschepen: stoere schepen waarmee Nederlandse handelaars langs Europese kusten voeren. De scheepsbouw was in die tijd een zeer bloeiende bedrijfstak: in Workum alleen waren toen maar liefst twaalf werven, waar kofschepen, smakken en galjoten werden gebouwd. Helaas verbood Napoleon de scheepvaart, uit angst voor smokkel en zo verdween de goudmijn. Pianospelen was de redding In 1892 nam Ulbe Zwolsman de leiding over De Hoop over en begon met het bouwen van vissersschepen (blazers en aken). En scheepswerf bloeide weer! In 1936 nam Ulbe's zoon Evert het bedrijf over. In het begin deed hij nog wel wat, maar zijn interesses in pianospelen en Harley Davidson rijden werden belangrijker en de scheepshelling bleef leeg. Toch was dit de redding voor De Hoop, omdat de werf de modernisering is ontlopen. Enige kofschepenloods in Friesland In 1974 is de ruïne die Evert naliet, gerestaureerd en vormt nu de enig overgebleven 'kofschepenloods' in Friesland. In 2009 is het gebied van de scheepstimmerwerf uitgebreid met de Blazerhaven, tegenover de helling, aan de andere kant van de sluis. En zo heeft De Hoop heeft nu een eigen 'museumhaven'.eve tentoonstellingen, sommige speciaal voor kinderen. Bezoek ook de replica van het beroemde VOC-schip Amsterdam buiten voor de achterdeur.