Bezienswaardigheden in West-Terschelling

Natuurmuseum en Zee-aquarium

Een bezoek aan het Centrum voor Natuur en Landschap begint met het museumgedeelte, bestaande uit een vaste presentatie, een wisselexpositie en de film- en lezingenzaal. U eindigt bij de zeeaquaria.

Ontstaan en ontwikkeling

Het museum start met het ontstaan van Terschelling in het waddengebied. Met uitleg over de verschillende elementen die daarbij een rol spelen leert u alles over de ontwikkeling van het landschap: getijden- en zandbewegingen, overheersende zeestromingen, weersomstandigheden, planten- en dierenleven, en de mens.

Zeg, kent de harnasman

Kent u de kabeljauw, de schol en de bot? Dan misschien ook de zeebaars en de rode poon. Maar kent u het harnasmannetje, het botervisje, de puitaal of de zeedonderpad? Ook al zijn ze niet heel groot, het zijn wel vaste bewoners van de Waddenzee. Deze en vele andere vissen en zeeorganismen kunt u bekijken in de zeeaquaria van het Centrum voor Natuur en Landschap.

Levendige presentaties

Het Centrum voor Natuur en Landschap heeft er voor gezorgd dat het bezoek ook leuk en interessant is voor kinderen. In de presentaties zijn diverse speelse elementen opgenomen: o.a. vogelgezang, animaties, kennistestjes en beweegbare maquettes.

Museum met een missie

Het natuurmuseum en zeeaquarium is een gemeentelijke instelling en wil een beeld verschaffen van de natuur op, en in de zee rondom, Terschelling. Daarnaast het laten zien wat de wisselwerking tussen mens en natuur was en is, en wat het resultaat hiervan is. Verder wil het centrum bezoekers op een aangename en actieve manier motiveren zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving en hun gedrag in positieve zin te beïnvloeden.