Samen op weg naar een duurzamere toekomst

Om een einde te maken aan de klimaatverandering en mensen (people), milieu (planet) en economie (profit) weer met elkaar in evenwicht te brengen, moeten we duurzamer gaan leven. De Verenigde Naties (VN) hebben hiervoor duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals / SDG’s) opgesteld en in onze strategie focussen we ons op de volgende goals:

  • GOAL 12 Verantwoorde consumptie en productie
  • GOAL 13 Aanpak klimaatverandering door kennis te vergroten
  • GOAL 14 Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

Kantoor

De CO2 voetafdruk van ons kantoor proberen we zo klein mogelijk te houden. We verwarmen het kantoor middels een warmtebron, gebruiken groene stroom, stimuleren medewerkers om zoveel mogelijk papierloos te werken en printen geen documentatie. Al onze documentatie is digitaal. We drinken fairtrade koffie, gebruiken wc papier van bamboo, drinken water uit de kraan en gebruiken reusable drinkflessen.

De schepen

Ook op de schepen is er aandacht voor het verkleinen van de impact op het milieu. Zo is het varen van de ene leuke bestemming naar de andere op zich al een milieuvriendelijke manier van reizen, omdat je vooral gebruik maakt van de wind. De schepen gebruiken hierbij de motor zo min mogelijk en met name alleen om de haven en sluis in- en uit te varen. Hierdoor is de CO2 uitstoot zo klein mogelijk. Daarnaast zijn de ontwikkelingen om zo goed en schoon mogelijk te varen in volle gang, dit is echter vanwege de complexiteit een lange termijn ontwikkeling.

De gasten

Wij kunnen veel, maar we kunnen het niet alleen. Daarom informeren en adviseren we onze gasten zoveel mogelijk over duurzame stappen die zij kunnen ondernemen als ze met ons meevaren. Zo vragen we om zoveel mogelijk lokaal, duurzaam en zonder plastic verpakkingen in te kopen, vooral geen single used plastics te gebruiken en bijvoorbeeld water uit de kraan te drinken en een reusable lunchbox en drinkwaterfles mee te nemen en indien ze toch plastic hebben, dit te recyclen.

Catering

Ook investeren we in mogelijkheden om te kiezen voor duurzamere voeding. Zo kunnen gasten uit onze (nieuwe) cateringlijst voortaan ook kiezen voor lekkere plantaardige alternatieven en biedt NAUPAR tijdens een eigen georganiseerde lunchvergadering of bijeenkomst alleen nog vega alternatieven.

Bewustwording door te leren, ervaren en uit te dagen

Daarnaast dragen we graag bij aan kennisoverdracht met betrekking tot de plasticproblematiek. Waarom? Het produceren van plastic en zwerfplastic draagt bij aan klimaatverandering. En, plastic vergaat niet! Het valt langzaam uiteen in kleine deeltjes en zit inmiddels overal: in de oceanen, rivieren, meren, dieren, ons lichaam en zelfs in het water waar we dagelijks met zoveel plezier op varen. Helaas neemt de plastic consumptie alleen maar toe.

Samen met de partners The Plastic Soup Foundation en The Ocean Movement, die enorm veel kennis hebben over de plasticproblematiek, ontwikkelden we voor bedrijven en scholen de Plastic Soup Expeditie. Een arrangement waarbij deelnemers niet alleen een gezellige tijd en mooie vaartocht beleven, maar ook worden geïnformeerd en aan het denken gezet over de plasticproblematiek. De urgentie ervaren als ze gaan vissen naar microplastics in het IJsselmeer, Markermeer of de Waddenzee en de samples onderzoeken. En tenslotte worden ze met een challenge uitgedaagd om het i de toekomst anders te gaan doen.

Door de plasticvervuiling in een natuurlijke omgeving en dichtbij te laten ervaren, creëren we samen meer impact en hopen we dat gasten in de toekomst duurzamere keuzes maken om erger te voorkomen.