Arrangementen en programmaideeën van en naar Muiden

Bekijk alle

Populaire schepen uit Muiden

Bekijk alle

Alle Bezienswaardigheden in Muiden

Vaargebieden ontdekken

Bekijk alle

Muiden

Tot 1600 was Muiden een arme stad, door alle schermutselingen en veldslagen die er om Muiden zijn geweest. Na 1600, toen het hele land floreerde door de vaart op vreemde werelddelen, bloeide ook Muiden op. Zoutziederijen leverden zout voor verscheping naar de Oostzeelanden en Amsterdamse brouwers zagen in, dat het goede Vechtwater een betere grondstof was voor hun product, dan hun brakke grachtwater en verplaatsten hun bedrijf naar Muiden.

Historische straatnamen

Veel straatnamen in onze tegenwoordige nieuwbouwwijken zijn ontleend aan de bekendste bedrijven uit die tijd. Het Anker, de Duyf, de Lange Gangh, de Lelie, de Pauw en de Blauwe Wereld herinneren aan zoutziederijen omstreeks 1700. Het Hert en Nooit Gedacht waren namen van scheepswerven. Was Muiden in de Middeleeuwen de voorhaven van Utrecht, later werd het omgebouwd tot verdedigingswerk voor Amsterdam.

Forteiland Pampus en het Muiderslot

Overal in het stadje zijn kazematten en kazernes terug te vinden. Het beroemdste onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het forteiland Pampus, ligt binnen de grenzen van Muiden. Vanuit Muiden is er een bootverbinding naar het eiland in het IJmeer. Ook de watersport, met alles wat daarmee samenhangt, heeft op Muiden zijn stempel gedrukt. Toerisme trekt tegenwoordig veel mensen naar het gezellige havenstadje Muiden. In Muiden staat het Muiderslot, een kasteel dat ruim 700 jaar oud is. Ooit was het Muiderslot het kasteel van Floris V, één van de sleutelfiguren in de Nederlandse geschiedenis, die ook bij Medemblik een prachtig kasteel had.