Mede dankzij Marker Wadden: broedsucces voor visdief in 2017!

Goed nieuws: 2017 was eindelijk een goed jaar voor de visdief. Na een lange tijd ploeteren, vlogen er afgelopen jaar veel jongen uit en groeide de populatie van de vogel aanzienlijk. Oorzaak? Er was genoeg spiering in het IJsselmeer om de jongen mee te voeden én de Marker Wadden hebben de keuzemogelijkheid in broedplekken sterk vergroot.

Broedsucces voor visdief

De visdief is een stern (zeevogel) die langs de Nederlandse kusten en grote wateren leeft. De afgelopen jaren had de vogel een erg laag broedsucces; er werden amper jongen geboren. En sterker nog: in 12 jaar tijd is dit broedsucces slechts 3 keer in de buurt van een gezond niveau gekomen. Gelukkig was 2017 een goed jaar; voor het eerst in jaren was er weer voldoende spiering in het IJsselmeer beschikbaar om de jongen mee te voeden! 

De rol van de Marker Wadden

In 2017 zijn ook de Marker Wadden gaan leven. De aanleg van dit unieke natuurproject heeft dan ook een grote rol gespeeld bij het broedsucces. De Marker Wadden hebben namelijk de keuzemogelijkheid in broedplekken sterk vergroot. In 2017 zaten er maar liefst 1.800 visdiefparen!

De toekomst

Hoe de visdief het de komende jaren gaat doen, is ondanks dit succes nog onzeker. Nog steeds is het broedsucces namelijk onvoldoende om het herstel van de populatie te laten doorzetten. Het meest recente advies van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit: de spieringvisserij moet stoppen.

De visdief met eigen ogen aanschouwen? Vaar dan in 2018 mee naar de Marker Wadden en houd de verrekijker paraat! Naar alle verwachting zetten de schepen van NAUPAR in de zomer van 2018 koers naar dit unieke natuurproject.