Uniek project: Marker Wadden

Bent u al bekend met de natuureilanden in het Markermeer, genaamd de Marker Wadden? NAUPAR vertelt u graag meer over dit bijzondere project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer.

De problemen van het Markermeer

Met de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad (1976), is het Markermeer ontstaan. Inmiddels beschikt het Markermeer over weinig tot geen natuurlijke oevers. Ook is het Markermeer niet meer verbonden met de zee of een rivier, wat het voorheen wel het geval was. Gevolg: op de bodem bevinden zich veel dikke slibdekens en dat is schadelijk voor het bodemleven. Daarnaast woelt het slib van de bodem bij harde wind op en dat heeft er voor gezorgd dat de vis- en vogeltoestand flink achteruit zijn gegaan.

Het project "Marker Wadden"

Met het project "Marker Wadden" wordt de verstikkende slibdeken omgetoverd tot een natuurlijk wetland. Hoe? Door de sliblaag van de bodem te verwijderen en te gebruiken om een voedselrijk wetland te creëren. Ook worden er diverse eilanden in het Markermeer aangelegd en rondom deze eilanden zullen langzaamaan vanzelf oevergebieden, rietvelden en luwtegebieden ontstaan. De aanleg van de Marker Wadden zorgt dus voor nieuwe eilanden en oevers én voor een herstel van het natuurlijke evenwicht onder water.

Begin 2016 is het project van start gegaan. Men is toen begonnen met de aanleg van vijf eilanden. Vanuit de lucht zijn de contouren van het eerste eiland inmiddels al duidelijk zichtbaar.

Wilt u meer weten over dit unieke project? Kijk dan op de website van Natuurmonumenten.