Marker Wadden bezoeken? Zeldzame velduilen zijn u voor!

Begin vorige maand zijn er op de Marker Wadden twee velduilen gespot. Natuurmonumenten gaf destijds aan dat de vogels er al een ruime week zaten. En dat is zeker bijzonder! De zeldzame uilen staan namelijk op de lijst van bedreigde diersoorten. André Donker, boswachter bij Natuurmonumenten, vertelde op de radio wat er zo bijzonder aan deze ontdekking is.

Zeldzame velduilen

De velduil heeft een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. Velduilen zijn, in tegenstelling tot andere uilensoorten, ook overdag actief en kunnen enorme afstanden afleggen. Zoals de tocht naar de Marker Wadden bijvoorbeeld. Ten behoeve van de modernisering van de landbouw, worden vochtige gebieden in Nederland steeds vaker vernietigd. De populatie van de velduil neemt daardoor aanzienlijk af. De velduil staat dan ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels; deze lijst bevat soorten die bedreigd worden en/of kwetsbaar zijn.

Marker Wadden als broedplek

De Marker Wadden ligt in het Markermeer tussen Lelystad en Enkhuizen en het voornaamste doel van deze kunstmatig aangelegde eilandengroep is het herstellen van de natuur. Met de grote hoeveelheid broedparen van visdieven, kokmeeuwen, plevieren, kluten en lepelaars afgelopen zomer en nu ook een bezoek van de bedreigde velduil, kunnen we vaststellen dat het de goede kant op gaat.

Met NAUPAR naar de Marker Wadden

Naar alle verwachtingen varen de zeilschepen van NAUPAR vanaf de zomer van 2018 naar de Marker Wadden. Momenteel is het project nog in volle gang, maar het mooie vooruitzicht doet menig natuur- en vogelliefhebber al veel goed. Bent u benieuwd naar de Marker Wadden en de vele (zeldzame) vogelsoorten die zich daar vestigen? Laat het ons weten of schrijf u in voor de nieuwsbrief Vrije Tijd zodat u op de hoogte blijft zodra de tochten van start gaan.