Vijf jaar pionieren op de Marker Wadden in het Markermeer

Vijf jaar Marker Wadden

Wat in 2016 begon met het opspuiten van één eilandje, is uitgegroeid tot een heuse archipel met maar liefst zeven eilanden. Dit nieuwe natuur- en recreatiegebied in het Markermeer is gebouwd door mensenhanden en uniek in de wereld. In 2016 gingen we voor het eerst met een schip op expeditie naar de Marker Wadden. Inmiddels bestaan de Marker Wadden vijf jaar en nog steeds spotten we iets nieuws als we op expeditie gaan. Benieuwd hoe deze prachtige bestemming in het Markermeer zich heeft ontwikkeld in de afgelopen vijf jaar?

Bekijk de dronebeelden zomer 2022

 

Resultaat na vijf jaar

In het begin bestonden de eilanden alleen nog uit opgespoten slib, klei en zand uit de omgeving. Het zag er nogal kaal uit zonder enkele begroeiing. Maar dat duurde niet lang. Op het hoofdeiland, dat alleen toegankelijk is voor mensen, groeiden al snel de eerste pioniersplantjes zoals moerasandijvie, lisdodde en riet. Daarna streken ook visdieven, dwergsternen, kluten en verschillende soorten meeuwen neer op de eilanden. Allemaal vogels die graag broeden op praktisch kale grond.

Ondertussen werd er verder gebouwd aan de eilanden en kwamen er naast diverse vogelobservatiehutten en een 12,5 hoge klimtoren ook een kleine haven voor plezierjachten, een steiger voor de grote traditionele zeilschepen zoals de Willem Barentsz, een nederzetting met energie neutrale huisjes en een eilandpaviljoen waar je wat kunt eten en drinken of meer informatie of een film over het eiland kunt zien.

De eilanden zijn inmiddels uitgegroeid tot een heerlijke eet- rust en broedplaats voor vele moerasvogels, rietzangers, vogels uit nabijgelegen natuurgebieden en trekvogels. Tussen de zomer van 2020 en 2021 maakten ruim 60.000 trekvogels een tussenstop op de Marker Wadden. En men spotte op de eilandenarchipel zeldzame vogels zoals de lachstern, dwergmeeuw, de eerste ijseend in Nederland en de kwartelkoning. In 2021 hebben ze in totaal 47 verschillende broedvogels geteld en maar liefst 170 verschillende plantensoorten.

De ontwikkelingen op de Marker Wadden in het kort

 • 2016 Begonnen met de aanleg van de eerste 5 eilanden, een haven, 2 stranden, een klimtoren, 3 vogelobservatiehutten en 2 wandelroutes
 • 2016 We gaan samen met Natuurmonumenten voor het eerst op expeditie naar de Marker Wadden
 • 2017 Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kan men stemmen op de Marker Wadden
 • 2017 De eerste flessenpost gevonden op de Marker Wadden
 • 2017 De eerste broedvogels strijken neer op de Marker Wadden
 • 2018 De Marker Wadden zijn geopend voor publiek en je kunt voor het eerst individueel of met een groep op Marker Wadden Expeditie met NAUPAR
 • 2019 We spotten 5 fotopalen op het hoofdeiland. Bezoekers kunnen zo mee helpen aan het vastleggen van de ontwikkelingen van de natuur op de Marker Wadden
 • 2019 we gaan op expeditie met het reismagazine Columbus Travel
 • 2020 Er is een broedende lachstern gespot wat uniek is voor Nederland
 • 2020 Opening duurzame en zelfvoorzienend eilandpaviljoen en nederzetting met natuurvriendelijke huisjes
 • 2020 We spotten een vlinderroute en dverse bankjes
 • 2021 NAUPAR is Gastheer van het landschap Nationaal Park Nieuw Land
 • 2021 De eerste vijf natuureilanden eilanden zijn gereed
 • 2021 Er zijn in totaal 47 broedvogels en 170 plantensoorten geteld
 • 2021 Start met de aanleg van nog twee natuureilanden
 • 2022 We spotten een nieuw vogelkijkscherm ‘de Visdief’
 • 2023 De verwachting is dat de nieuwe eilanden klaar zijn en dat er dan in totaal 1300 hectare nieuwe natuur in het Markermeer is gerealiseerd.

Waarom zijn de Marker Wadden gebouwd?

Voor die reden moeten we helemaal terug naar 1933. Toen werd de oude Zuiderzee afgesloten door de Afsluitdijk tussen Den Oever en Kornwerderzand. Het IJsselmeer ontstond en zout water werd zoet. Ook hadden ze plannen om het zuidelijke deel in te polderen en legden in 1976 tussen Enkhuizen en Lelystad alvast de Houtribdijk aan. Het zuidelijke meer dat hierbij ontstond noemde men het Markermeer.

De inpoldering ging echter niet door. Wel ontstond er een bak met troebel water, zonder natuurlijke oevers. Het aanwezige slib werd niet meer zoals voorheen op een natuurlijke manier afgevoerd en verstikte de bodem. Zonlicht kwam niet meer bij de waterplanten, de kwaliteit van het water ging in rap tempo achteruit, wat weer ten kosten ging van de schaal- en schelpdieren en de insectenlarven. Door het ontbreken van de natuurlijke oevers en voedsel bleven ook de vogels weg.

De Marker Wadden moesten hiervoor een oplossing bieden. Met het slib uit de omgeving zijn de eilanden opgespoten. Daarnaast wordt er slib opgeslagen in bassins. En de waterkwaliteit wordt verder verbeterd door het water te filteren. Tijdens een sterke zuidwester wind bijvoorbeeld, stroomt water via de washovers de eilanden binnen, waar het aanwezige riet het water filtert, het slib neerdwarrelt en het gezuiverde water weer terug naar het Markermeer stroomt.

Daarnaast bieden de eilanden nu ook een mooie plek voor vogels om te rusten, eten en eventueel te broeden.

Waar liggen de Marker Wadden?

De eilandengroep ligt in het Markermeer, ongeveer 8,5 km van Lelystad. Op het hoofdeiland is genoeg te doen voor natuurliefhebbers, vogelspotters en wandelaars. Daarnaast is er een heerlijk recreatiestrand. Kortom, een prachtige bestemming voor een dagtocht of een stop tijdens een weekendje weg of midweek op het Markermeer.

Nationaal Park Nieuw Land

De aanleg van Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd door Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De Marker Wadden is een onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land. Dit natuurpark bestaat uit de Lepelaarplassen, de Oostvaardersplassen en een deel van het Markermeer. NAUPAR is Gastheer van dit Landschap.

Op expeditie naar de Marker Wadden

Wil je ook even wat anders, de natuur in of weg uit de normale kantooromgeving? De Marker Wadden zijn alleen bereikbaar per schip en NAUPAR vaart jullie er graag heen:

Meer lezen

Dit kun je allemaal doen op de Marker Wadden I Columbus Travel Magazine ging mee op expeditie naar de Marker Wadden I Met kinderen naar de Marker Wadden I Vijf bestemmingen aan het Markermeer I Ontdek vogelparadijs Marker Wadden
Vier leukste weekendjes weg